Доставка на хранителни продукти за нуждите на СПГТ март 2019

Доставка на хранителни продукти за нуждите на СПГТ

Обява

13.03.2019 09:43:15

Образци на документация

13.03.2019 09:35:22

Образци на документация

Утвърдена документация

13.03.2019 09:43:05

Утвърдена документация

Съобщение за прекратяване на процедурата по събиране на оферти

27.03.2019 13:56:54

Съобщение за прекратяване на процедурата по събиране на оферти