Доставка на хранителни продукти по обособени позиции ID001-2016-001

Предмет на обществената поръчка:''Доставка на хранителни продукти по обособени позиции''.Обществената поръчка обхваща доставката на хранителни продукти включени в обособени позиции за нуждите на Софийска професионална гимназия по туризъм,както следва №1''Месо и месни продукти'',№2''Птици и птичи продукти'',№3''Продукти от птици'',№4''Мляко и млечни продукти'',№5''Растителни мазнини'',№6''Мелничарски продукти,нишесте и нишестени продукти'',№6а''Мелничарски продукти'',№7''Различни хранителни продукти и продукти приготвени с хлебни изделия'',№8''Плодове и зеленчуци,преработени и консервирани'',№9''Пресни плодове и зеленчуци'',№10''''Хранителни продукти и сосове'',№11''Напитки,плодови сиропи и други'',№12''Хранителни продукти,използвани за закуска,захар и свързаните с нея продукти,захарни и шоколадови изделия,какао,кафе,чай и свързаните с тях продукти'',№13''Риба и рибни продукти'',№14''Замразени продукти и варива'',№15''Ядки''

Публична покана

01.01.1970 02:00:00

Доставка на хранителни продукти по обособени позиции ID001-2016-001

Документация

28.01.2016 14:52:00

Предмет на обществената поръчка:''Доставка на хранителни продукти по обособени позиции''.Обществената поръчка обхваща доставката на хранителни продукти включени в обособени позиции за нуждите на Софийска професионална гимназия по туризъм,както следва №1''Месо и месни продукти'',№2''Птици и птичи продукти'',№3''Продукти от птици'',№4''Мляко и млечни продукти'',№5''Растителни мазнини'',№6''Мелничарски продукти,нишесте и нишестени продукти'',№6а''Мелничарски продукти'',№7''Различни хранителни продукти и продукти приготвени с хлебни изделия'',№8''Плодове и зеленчуци,преработени и консервирани'',№9''Пресни плодове и зеленчуци'',№10''''Хранителни продукти и сосове'',№11''Напитки,плодови сиропи и други'',№12''Хранителни продукти,използвани за закуска,захар и свързаните с нея продукти,захарни и шоколадови изделия,какао,кафе,чай и свързаните с тях продукти'',№13''Риба и рибни продукти'',№14''Замразени продукти и варива'',№15''Ядки''

Протокол за възлагане на обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции"

09.03.2016 14:09:00

Протокол за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет на дейност „Доставка на хранителни продукти по обособени позиции“