Май 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване

01.09.2017 16:55:29

,,ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФЕСИОНАЛНО КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ" Доставката е за нуждите СПГТ за дейности по проект,,Синхронизация на практическото обучение с динамичното развитие на изучаваната професия-гаранция за успешна професионална реализация", НП ,,Осигуряване на съвременна образователна среда", модул ,,Модернизиране на системата на професионалното образование. - подробно описание на оборудването е посочено в Приложение №4 към обявата- Техническа спецификация.

Доставка на хранителни продукти, канцеларски материали и консумативи за офис техника, хигиенни материали по обособени позиции

27.02.2017 11:14:30

Доставка на хранителни продукти, канцеларски материали и консумативи за офис техника, хигиенни материали по обособени позиции